Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

FITT solicită tuturor primarilor din județul Timiș să aloce fonduri pentru activități de tineret în bugetul pentru anul 2018

FITT solicită tuturor primarilor din județul Timiș să aloce fonduri pentru activități de tineret în bugetul pentru anul 2018

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a trimis adrese către toți cei 99 de primari din județul Timiș prin care îi îndeamnă ca în bugetele pentru anul 2018 ale localităților pe care la administrează să aloce și fonduri pentru activități de tineret.

În urma demersurilor Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT), pe care le-am prezentat pe larg AICI, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 22.12.2017 a fost publicată Legea nr. 266 din 10 decembrie 2017 pentru completarea art. 28 din Legea Tinerilor nr. 350/2006, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele României prin Decretul nr. 1193 din 20 decembrie 2017, oferind, astfel, posibilitatea tuturor Consiliilor locale ale localităților din România să aloce anual, în bugetul propriu, fonduri pentru activități de tineret.

Astfel, după adoptarea acestei modificări legislative, influențate decisiv de FITT, articolul 28 din Legea Tinerilor stipulează în prezent:

(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

(11) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

(2) Fondul destinat activităților de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

Astfel, având în vedere noile prevederi ale articolului 28 din Legea Tinerilor, ce acordă dreptul fiecărui Consiliu Local să constituie anual, în cadrul bugetului propriu, fondul destinat activităților de tineret, dar ținând cont și de prevederile Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului României nr. 24 din 14 ianuarie 2015, și ale Strategiei de tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021, adoptată prin hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 311 din data de 19 decembrie 2017[1], îndemnăm toate Consiliile Locale din județul Timiș să aloce în bugetele localităților pentru anul 2018 fonduri pentru activități de tineret.

Considerăm că tinerii din comunitățile locale au nevoie de cât mai multe oportunități pentru a se dezvolta, astfel că din punctul nostru de vedere autoritățile locale trebuie să se implice activ pentru a răspunde nevoilor și intereselor acestora, alocând fonduri pentru activități destinate lor în acest sens.

De asemenea, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), fiind structură neguvernamentală de tineret de utilitate publică, își exprimă disponibilitatea pentru a fi consultată cu privire la modul în care se utilizează aceste fonduri pentru activități de tineret de interes local, având întreaga deschidere pentru a oferi sprijin și a se implica direct și activ în derularea acestora, precum și pentru a implementa activități proprii pentru tinerii din toate localitățile județului Timiș.

În plus, cu această ocazie, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a transmis către toate primăriile din județ și Strategia de Tineret a Județului Timiș, elaborată de FITT și adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 311 din 19 decembrie 2017. Mai multe detalii despre acest document puteți citi AICI.

Adresa-tip care a fost transmisă către toate primăriile din județul Timiș poate fi consultată AICI.

De asemenea, FITT a elaborat și modele de adrese similare, ce să fie utilizate și de alte fundații județene pentru tineret sau organizații neguvernamentale în același scop, pentru a convinge autoritățile locale să aloce fonduri pentru activități de tineret, pe care le pune la dispoziție în format editabil tuturor celor interesați:

[1] Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 311 din 19 decembrie 2017 poate fi citită AICI: http://v1.fitt.ro/wp-content/uploads/2018/02/PHCJT-1390_din_16-11-2017.pdf