Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Membri

Componența Adunării Generale a FITT

 

ORGANIZAȚIE PERSOANĂ DE CONTACT E-MAIL
ACT ”Traian Grozăvescu” Lugoj
AIESEC Timişoara Marius Tripa [email protected]
ARDOR Banat Alina Ignea [email protected]
Asociaţia ”Milenium” Lugoj
Asociaţia AT4T Mariana Boșneac [email protected]
Asociația Iubesc Timișoara Andrei Stanuș [email protected]
Asociația Natura din România Marian Duculescu [email protected]
Asociația Noi Re-Creăm Simona Herczeg [email protected]
Asociaţia Tineri Activi în Comunitatea Timișeană Robert Kristof [email protected]
Asociația Tineri Implicați în Dezvoltare Cătălin Iapă [email protected]
ASPST Denissa Corbu [email protected]
BEST Timisoara Valentin Marginean [email protected]; [email protected]
Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului Tudor Andrei Vîlceanu [email protected]
ELSA Timisoara Ciprian Gazer [email protected]
Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor Robert Ciocotoiu [email protected]
Liga Studentilor Facultatii de Management in Productie si Transporturi MOȚI DANIEL [email protected]
Liga Studentilor Facultatii de Mecanica – LSFMT Petrisor Țucă [email protected]
Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara – LSCT Florin Matusoiu [email protected]
Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare Timişoara Alexandru Chiru [email protected]
Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Dana Stoica [email protected]
Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara Cristian Vereș [email protected]
Liga Studenților Farmacişti din Timişoara – LSFT Ioana Silvia Cărășel [email protected]
Media EDU Andrei Craciun [email protected]
Medical Engineering Association – MEA Vlad Vinatu [email protected]
Organizatia pentru Educatia Noua – OpEN Mihai Vilcea [email protected]
Organizatia Tinerilor Basarabeni din Zona de Vest – OTB Eugen Bourceanu [email protected]
Organizația Studenților Basarabeni – OSB Cristina Lașcu [email protected]
Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara – OSUT Bogdan Crișan [email protected]
Clubul de Scrabble FITT TEAM – TIM Laurian Ieremeiov [email protected]
Organizația Studenților Doctoranzi din Universitatea Politehnica Timișoara Cătălin Iapă

 

Conform Breviarului Normativ al Fundației Județene pentru Tineret Timiș, Capitolul III “Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor”, Secțiunea 1, Art. 21. :

(1) ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților.

(2) Competența ADUNĂRII GENERALE cuprinde:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv și a statutului;
g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuție este prevăzută expres în statut.

(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) si c).

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.