Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

În urma demersurilor FITT, acum toate consiliile locale din țară pot aloca fonduri pentru activități de tineret

În urma demersurilor FITT, acum toate consiliile locale din țară pot aloca fonduri pentru activități de tineret

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 22.12.2017 a fost publicată Legea nr. 266 din 10 decembrie 2017 pentru completarea art. 28 din Legea Tinerilor nr. 350/2006, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele României prin Decretul nr. 1193 din 20 decembrie 2017, oferind, astfel, posibilitatea tuturor Consiliilor locale ale localităților din România să aloce anual, în bugetul propriu, fonduri pentru activități de tineret.

Până în prezent, articolul 28, alineatul (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006 prevedea doar faptul că „Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret”.

În primăvara acestui an, 9 senatori UDMR au inițiat un proiect de lege prin care doreau să modifice articolul 28 din Legea Tinerilor nr. 350/2006 într-o formă total nefericită pentru interesele tinerilor: doreau să introducă, într-adevăr, posibilitatea tuturor consiliilor locale ale localităților din România să aloce fonduri pentru activități de tineret, dar, prin textul de lege propus, eliminau obligativitatea constituirii acestui fond la nivelul consiliilor județene și al consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ, prevederea devenind opțională pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, prevedere ce ar fi dezavantajat tinerii, lăsând exclusiv la latitudinea administrațiilor locale dacă vor constitui acest fond sau nu.

În luna septembrie 2017, în momentul dezbaterii proiectului de lege în Senatul României, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a avut o poziție publică prin care își exprima dezacordul cu varianta propusă inițial și a trimis un amendament (poziția poate fi citită AICI) la acesta către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din această structură, în așa fel încât obligativitatea consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ de a aloca anual, în bugetul propriu, fonduri pentru activități de tineret să rămână prevăzută în Legea Tinerilor.

Astfel, senatorii au ținut cont de poziția emisă de FITT și au modificat proiectul de lege în consecință, păstrând obligativitatea consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ de a aloca anual, în bugetul propriu, fonduri pentru activități de tineret, și introducând un nou alineat la articolul 28 din Legea Tinerilor, prin care se acorda această posibilitate și celorlalte consilii locale ale localităților din România: „Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret”. Proiectul de lege în această formă, influențată direct de FITT, prin care la articolul 28 din Legea Tinerilor era adăugat acest nou alineat, deși nesusținut de Guvernul României, a fost votat de plenul Senatului României în data de 24 octombrie 2017, iar ulterior, în data de 10 decembrie 2017, și de plenul Camerei Deputaților, fiind adoptat de Parlamentul României, și apoi promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial al României.

Așadar, articolul 28 din Legea Tinerilor stipulează în prezent:

(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

(11) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

(2) Fondul destinat activităților de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

În consecință, FITT va solicita toturor consiliilor locale ale localităților din județul Timiș ca începând cu anul 2018 să aloce, în bugetul propriu, fonduri destinate activităților de tineret. Vă vom ține la curent cu demersurile ulterioare pe care FITT le va face în acest sens în comunicarea cu autoritățile publice locale!