Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Consiliul de Administrație

Componența Consiliului de Administrație a FITT

 

Nume Funcție E-mail
VILCEA Mihai Adrian Președinte [email protected]
CRIȘAN Bogdan Vicepreședinte  [email protected]
RUSCIAC Paul Secretar  [email protected]
funcție vacantă momentan Director Programe
DASCĂLU Iulian Director Consultanță [email protected]

 

Art. 29. – (1) Consiliul de Administraţie este structura internă cu rol executiv şi este format din director general și alți directori/șefi de departamente din cadrul FITT, numiți prin decizia Consiliului de Conducere, conform organigramei FITT.

(2) Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consiliul de Conducere sau din Adunarea Generală.

 

Art. 30. – (1) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:

  1. a) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului de Conducere;
  2. b) conduce activitatea economico-financiară şi administrează patrimoniul FITT; c) stabilește raporturi ale FITT cu alte persoane fizice sau juridice, în limitele de competență stabilite de Consiliul de Conducere;
  3. d) elaborează şi organizează programe şi activităţi de tineret proprii ale FITT sau în colaborare cu alte persoane juridice sau fizice;
  4. e) aprobă finanţarea unor activităţi de tineret ale tinerilor şi organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret, în limitele bugetare stabilite de Consiliul de Conducere.

(2) Consiliul de Administrație exercită și alte atribuţii stabilite de către Consiliul de Conducere.


 Menționăm că serviciile juridice precum și cele financiare sunt externalizate