Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Quality Label

TIMISOARA YOUTH HOUSE (FITT)
ROMANIA

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/labelled_centre_Romania_en.asp

 

Casa Tineretului din Timișoara a devenit primul Centru de Tineret din România ce deține Certificatul de Calitate din partea Consiliului Europei – The Council of Europe Quality Label for Youth Centres – pentru perioada 2016 – 2018.

 

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș este prima organizație din România care are în patrimoniu un Centru de Tineret care beneficiază de o astfel de certificare și unul din cele doar 8 astfel de centre din întreaga Europă.

 

Casa Tineretului din Timisoara a primit această certificare în urma unui proces de evaluare unde s-au remarcat: capacitatea sa de a dezvolta proiecte de tineret ambițioase, faptul că are o echipă profesionistă și totodată faptul că a dezvoltat și a menținut colaborarea cu autoritățile publice locale. În acordarea unei astfel de certificări sunt verificate mai multe criterii precum: lucrul cu tinerii, multiplicarea impactului social al proiectelor implementate, influențarea politicii de tineret, dezvoltarea cunoașterii, inovarea în educație și cooperarea internațională. Casa de Tineretului Timișoara a primit Certificatul de Calitate și pentru capacitatea sa de a dezvolta proiecte ambițioase care depășesc cu mult tradiționalul lucrului cu tinerii, angajamentul și dinamismul personalului și sprijinul autorităților publice locale. Comisia de evaluare a apreciat că centrul este administrat de ONG-uri pentru tineret, are un puternic efect multiplicator, se concentrează pe consolidarea capacităților tinerilor și se bucură de o libertate financiară excepțională. După anunțarea premiului, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș a fost nominalizată pentru a coordona proiectul pilot pentru programul Timișoara – Capitala Tineretului din România.

 

„Certificarea Casei Tineretului ca Centru European de Tineret reprezinta rezultatul unei munci sustinute de mai bine de trei ani pentru a putea ajunge la nivelul exigentelor europene in activitatile de si pentru tineret. Astfel, activitatea desfasurata de FITT in cadrul Casei Tineretului este recunoscuta acum la nivel european, FITT devenind astfel un reper in domeniul activitatii de tineret nu numai pentru zona de vest, ci pentru intreaga tara”, a declarat Mihai Adrian Vilcea, vicepresedinte FITT.

 

Certificatul de Calitate din partea Consiliului Europei oferă o oportunitate pentru centrele de tineret cu o relație structurată cu o autoritate publică să beneficieze de abordarea Consiliului Europei în ceea ce privește munca în domeniul tineretului și politica de tineret. Oferă centrelor de tineret un cadru în pentru a dezvoltea calitatea serviciilor oferite tinerilor și sectorului de tineret în ritm propriu.

 

Standardul de calitate pentru centre de tineret acordat de Consiliul Europei se bazează pe practica Centrelor Europene de Tineret din Strasbourg și Budapesta. Acest standard de calitate se referă la toate aspectele legate de politici, program, infrastructură, managementul și administrarea centrului. El poate fi cel mai bine exprimat și înțeles prin cele cinci domenii specifice ale activităţii din aceste centre:

 

  1. Preţuirea educaţiei
  • Activitățile Centrelor Europene de Tineret promovează valorile Consiliului Europei prin intermediul educației non-formale a tinerilor.
  1. Multiplicarea impactului social
  • Activitățile Centrelor Europene de Tineret vizează sprijinirea tinerilor pentru a deveni actori relevanţi în schimbarea socială și nu doar susţinerea dezvoltării individuale.
  1. Influența asupra politicilor pentru tineret
  • Centrele europene pentru tineret promovează şi găzduiesc activități în domenii relevante pentru politicile de tineret atât la nivel local cât şi eropean, practica profesională şi cercetarea fiind susţinute intens
  1. Dezvoltarea şi inovaţia în educaţie
  • Centrele europene pentru tineret acționează ca laboratoare de inovare în domeniul tineretului
  1. Cooperarea internațională
  • Centrele europene de tineret oferă profesioniștilor și voluntarilor din sectorul de tineret posibilitatea de a face schimb de experienţă și de a învăţa în context internaţional.