Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

TIMInnovate, by FITT

TIMInnovate, by FITT

FITT este o structură umbrelă pentru ONG-urile de tineret din județul Timiș. Cu o activitate de peste 26 de ani, cu 30 de membri – ONG-uri de tineret și studențești din județ – care au la rândul lor peste 2000 de membri tineri înregistrați, FITT este o fundație cu tradiție și este cel mai important catalizator al tinerilor din Timiș.

Organizațiile de tineret aderă la FITT pentru a-și satisface nevoile pe segmentul de tineret și pentru a le fi reprezentate, apărate și promovate interesele pe acest segment. Ținând cont de măsurile prevăzute de Strategia locală 2014-2020, ce revin spre implementare ONGT-ONSG-urilor, precum și de nevoile membrilor reieșite în urma realizării unei analize calitative, am creat acest program distinct, ce se adresează în principal organizațiilor de tineret (ONGT) și studențești (ONGS), venind în sprijinul lor.

Primul proiect în implementare al acestui program este COMMIT to be FITT, prin care dorim să asigurăm organizațiilor din județ ce desfășoară activități de tineret, și în special membrilor, cursurile și workshopurile necesare. Direcțiile abordate sunt cele de dezvoltare organizațională, scrierea proiectelor și asigurarea eticii și transparenței în lucrul cu tinerii. Acest proiect se va desfășura pe tot parcursul anului, asigurând revitalizarea comunicării și conlucrării între FITT, organizațiile sale membre și celelalte organizații de tineret din județ, dar și încurajarea acestora să coopereze unele cu altele. Ne adresăm, de asemenea, și tinerilor neafiliați, precum și grupurilor informale.

Mai mult, având ca punct de plecare dechiderea europeană deja obținută, precum și experiența din implementarea programului național Check OUTimișoara – Capitala Tineretului din România, dorim să așezăm Timișoara pe harta Europei ca element de referință în segmentul de inovare prin și pentru tineret. Drept urmare, dorim dezvoltarea segmentului de tineret prin idei și proiecte inovative pentru îmbunătățirea stilului de viață al tuturor tinerilor din Timișoara și, ulterior, din tot județul, mai ales prin ridicarea nivelului de trai al tinerilor defavorizați. Organizațiile de tineret vor primi în acest sens, prin Programul TIMInnovate, by FITT, susținerea FITT pentru coagularea resurselor lor în vederea dezvoltării de soluții inovative, ce urmeaza a fi implementate de către ele însele, dar și de către FITT prin celelalte programe.