Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

A fost adoptată Strategia de Tineret a județului Timiș

A fost adoptată Strategia de Tineret a județului Timiș

Marți, 19 decembrie 2017, a fost adoptată în ședința ordinară de plen a Consiliului Județean Timiș – Strategia de Tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021.

 

Strategia de Tineret a Județului Timiș este structurată în 8 domenii de intervenție, fiecare dintre acestea având un deziderat pentru anul 2021, după cum urmează:

  • Educație – tânărului din județul Timiș să-i fie asigurat accesul la o instituție de învățământ care îndeplinește indicatorii naționali și europeni de performanță, care îndeplinește standardele de calitate europene privind:

–   Infrastructura

–   Corpul profesoral și personalul auxiliar

–   Serviciile educaționale, de consiliere și orientare

  • Muncăfiecărui tânăr din județul Timiș să-i fie asigurat accesul la informații, să i se acorde sprijin și protecție cu privire la raporturile de muncă, dar și consiliere și training în primii pași ca angajat sau antreprenor
  • Incluziune socială„ca toți actorii din mediul public, cel privat și sectorul neguvernamental să-și aducă aportul în informarea, educarea și susținerea tinerilor pentru a conviețui armonios și în condiții optime, fără bariere provenite din sau menținute de diferite surse de discriminare”;
  • Sănătate și mediu„ca informațiile relevante pentru sănătatea tinerilor să ajungă la aceștia, campaniile de conștientizare să ocupe un rol primordial în prevenție. De asemenea, relația tinerilor cu sistemul de sănătate să devină mult mai prietenoasă”
  • Voluntariat„tinerii să fie informați despre drepturile, responsabilitățile, dar mai ales beneficiile voluntariatului (impactul direct în dezvoltarea personală și profesională a tânărului); ca ONG-urile și instituțiile publice să aplice corect prevederile legii voluntariatului, ca numărul voluntarilor din mediul urban și rural să sporească; ca proiectele, eforturile și implicarea voluntarilor să fie cunoscute de către comunitate; ca aceasta din urmă să înțeleagă dimensiunea și impactul social & financiar pozitiv al voluntariatului.”;
  • Participare„tinerii să înțeleagă rolul primordial pe care aceștia îl au în dezvoltarea și evoluția comunității timișene, dialogul structurat dintre autorități și aceștia să capete formă și eficiență, precum și ca mecanismele de co-management în luarea deciziilor cu privire la domeniile de interes ale tinerilor să devină instrumente prietenoase de construcție a viitorului comun.”;
  • Culturătinerii din mediul rural și urban mic ale județului Timiș să fie consumatori și creatori de acte culturale, nu doar cei din municipiul Timișoara. Iar autoritățile publice să repoziționeze cultura în categori necesităților și nu a luxului, în ierarhia nevoilor, mai ales când beneficiarii sunt tinerii. De asemenea, contextul favorabil al deținerii de către municipiul Timișoara al titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, să-și extindă efectele asupra întregului județ.
  • Recreere„tinerii să descopere activități comune de recreere, atât în interior, cât mai ales în aer liber, în spații special amenajate pentru stimularea creativității și bunei dispoziții a acestora”.

 

 

 

Strategia de Tineret a Județului Timiș pentru perioada 2017-2021  a fost elaborată în cadrul proiectului Împreună pentru Tineri, finanțat prin programul Erasmus+ componenta dialog structurat și implementat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).

FITT și-a propus prin această inițiativă să realizeze strategia județeană de tineret și, astfel, să crească capacitatea tinerilor de a intra în dialog cu autoritățile publice și să îmbunătățească viața acestora în comunitatea timișeană. Pentru a finaliza cu succes această strategie, au fost parcurși mai mulți pași în cadrul proiectului: inițial, au fost realizate 6 focus grupuri cu diferite categorii de tineri: elevi, studenți, tineri cu un loc de muncă, tineri șomeri, tineri între 28 și 35 de ani și tineri din zona urbană mică. Participanții acestei prime activități au prezentat și analizat problemele pricipale cu care se confruntă, de cât timp resimt aceste probleme și dacă consideră că vocea tinerilor la nivelul județului Timiș e auzită. Rezultatul au fost utile în construcția unui chestionar de analiză a nevoilor tinerilor, ce a fost aplicat unui număr de 1200 de tineri din 13 localități. FITT a considerat necesar ca, pe lângă existența unei strategii de tineret, să existe și tineri care să participe la luarea deciziilor care îi privesc și sunt activi, prin urmare au avut loc și  trei activități de formare a 60 de tineri privind dialogul structurat și metode de participare publică. În cadrul proiectului a fost organizată și o conferință națională a dialogului structurat la care au luat parte peste 100 de tineri din toată țara; aceștia au participat la ateliere, unde au putut învăța ce este dialogul structurat, modul în care se realizează, cum pot iniția dialog cu autoritățile locale sau județene și cum se realizează o strategie de tineret. Totodată, timp de o săptămână, FITT a adus împreună, în cadrul întâlnirilor de fundamentare, organizații nonguvernamentale de tineret, grupuri informale, tineri neafiliați, experți în domeniul tineretului și reprezentanți ai autorităților publice pentru a analiza rezultatele chestionarului și dezvolta împreună măsuri de intervenție.

 

AICI regăsiți Strategia de Tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021, iar AICI Hotârârea Consiliului Județean nr. 311 din 19 decembrie 2017.

 

„Începând de astăzi Județul Timiș are o Strategie de tineret dezvoltată de tineri pentru tineri. Astfel activitățile realizate de autoritățile locale, sau de sectorul neguvernamental din întregul județ, vor putea fi dezvoltate plecând de la nevoile tinerilor ce se regăsesc în această strategie.

Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului ce a dus la realizarea strategiei ne-am bucurat de sprijinul Consiliului Județean Timiș, care începând din 2018 va lansa o linie de finanțare dedicată exclusiv sectorului de și pentru tineret. Tinerii din județul Timiș au nevoi multiple ce pot fi adresate prin programe și proiecte coerente ce au sprijin financiar adecvat. (Mihai Adrian VILCEA, Președinte FITT)