Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Documente De Politici Publice

DOCUMENTELE DE POLITICI PUBLICE

în domeniul tineretului sunt:

STRATEGIA în domeniul tineretului reprezintă documentul de politici publice (pe termen mediu si lung) care definește politica emitentului cu privire la domeniul de tineret (domeniu care impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte) și are următoarea structură:

 • Introducerea
 • Informațiile generale relevante
 • Prioritățile, politicile și cadrul juridic existente
 • Definirea problemei
 • Obiectivele
 • Principiile generale
 • Direcțiile de acțiune
 • Rezultatele politicilor publice
 • Rezultatele acțiunilor
 • Indicatorii
 • Implicațiile pentru buget
 • Implicațiile juridice
 • Procedurile de monitorizare și evaluare
 • Etapele ulterioare și responsabilii

PLANUL reprezintă documentul care poate fi elaborat atât pentru implementarea unei strategii cât si pentru implementarea unei propuneri de politici publice. Sunt situații când, dintr-o singură strategie, pot deriva mai multe planuri. În funcție de întinderea sa în timp, planul prezintă structură diferită, după cum urmează:

PLANUL PE TERMEN MEDIU

 • Definirea problemei
 • Obiectivele specifice
 • Direcțiile de acțiune
 • Rezultatele politicii publice
 • Rezultatele acțiunii
 • Indicatorii
 • Planificarea în timp
 • Implicațiile pentru buget
 • Procedurile de monitorizare și evaluare

PLANUL PE TERMEN SCURT

 • Documentul din care provine – strategie, propunere de politică publică, plan
 • Acțiunile structurate conform direcțiilor principale de activități
 • Rezultatele acțiunilor
 • Planificarea în timp a implementării fiecărei acțiuni
 • Implicațiile pentru buget în cazul fiecărei acțiuni
 • Responsabilul pentru realizarea fiecărei acțiuni
 • Proceduri de monitorizare si evaluare

PROPUNEREA DE POLITICI PUBLICE în domeniul tineretului reprezintă documentul de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice, în cazul în care există mai multe variante posibile de rezolvare, sau dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării normative. O singură propunere de politici publice poate sta la baza mai multor acte normative. Structura propunerii trebuie să conțină următoarele componente:

 • Descrierea problemei
 • Documentele de politici publice și actele normative privind problema de soluționat
 • Identificarea și evaluarea variantelor
 • Implicațiile juridice și planificarea în timp
 • Monitorizarea și evaluarea
 • Etapele ulterioare și responsabilii

Pentru a permite o mai bună structurare a procesului de planificare a politicii publice și pentru a asigura luarea unei decizii optime pe baza unor argumente temeinice si atent evaluate, este recomandată realizarea ANALIZEI DE IMPACT (care poate fi ex-ante sau ex-post).