Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

FITT a trimis către Ministerul Tineretului și Sportului propuneri pentru metodologiile de finanțare

FITT a trimis către Ministerul Tineretului și Sportului propuneri pentru metodologiile de finanțare

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a transmis Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) propuneri pentru următoarele metodologii, pornind de la versiunile în vigoare în anul 2017:

 • Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret;
 • Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești;
 • Metodologia pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii.

În ceea ce privește Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret, FITT propune următoarele amendamente, printre altele:

 • clarificarea definițiilor activităților de și pentru tineret;
 • includerea, printre activitățile eligibile pentru a fi finanțate din fonduri publice în cadrul centrelor de tineret, și a schimburilor de experiență la nivel internațional;
 • asimilarea centrelor de tineret, administrate de organizații neguvernamentale, care sunt certificate internațional în urma unui proces de evaluare de către o entitate internațională recunoscută în domeniul tineretului, cu centrele de tineret din programul național al MTS, acordându-le și acestora posibilitatea de a beneficia de finanțare prin acest program pentru a derula activități de tineret.

În privința propunerilor pentru Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești, FITT propune următoarele amendamente, printre altele:

 • includerea, printre activitățile eligibile pentru a beneficia de finanțare din fonduri publice în cadrul proiectelor depuse la concursurile pentru tineret derulate de MTS, a schimburilor de experiență la nivel internațional (inclusiv schimburi de tineri și schimburi de experiență între organizații la nivel internațional sau activități organizate peste hotare);
 • MAJORITATEA (nu toți, ca în prezent) beneficiarilor proiectelor finanțate prin concursul local de proiecte pentru tineret trebuie să locuiască SAU SĂ STUDIEZE în județul în care e organizat concursul;
 • fundațiile județene pentru tineret să fie eligibile pentru a aplica cu proiecte și la concursul local, nu doar la cel național;
 • introducerea ca solicitanți eligibili pentru concursurile locale/naționale de proiecte de tineret și a grupurilor informale formate din cel puțin trei tineri;
 • diversificarea metodelor prin care se face comunicarea cu privire la concursurile locale/naționale de proiecte de tineret/studențești, inclusiv prin implicarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al MTS;
 • depunerea proiectelor pentru concursurile locale/naționale pe o platformă online, nu în format fizic, ca în prezent;
 • includerea, în comisiile de evaluare tehnică a proiectelor depuse pentru concursurile locale/naționale, a unor experți externi MTS, din mediul neguvernamental sau din alte instituții publice, aleși printr-o procedură transparentă;
 • publicarea componenței nominale a comisiilor de evaluare a proiectelor depuse la concursurile locale/naționale pe site-ul MTS, împreună cu CV-urile evaluatorilor;
 • stabilirea unui termen de minimum 5 zile lucrătoare în care solicitanții declarați câștigători la concursurile de proiecte locale/naționale pot trimite adresa de acceptare a termenilor finanțării;
 • acordarea posibilității solicitanților câștigători să modifice bugetul proiectului, într-o anumită marjă, după încheierea procesului de evaluare;
 • publicarea pe site-ul MTS, în loc vizibil, a listei cu toate proiecte câștigătoare, perioada de desfășurare a fiecărei activități și locația exactă, precum și introducerea obligativității organizațiilor de a comunica către MTS locația exactă și intervalul orar precis în care se vor desfășura activitățile proiectelor finanțate din fondurile MTS, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de desfășurarea acestora;
 • acordarea decontului parțial pentru proiecte ce se desfășoară pe o perioadă mai mare de 15 zile, nu de 30 de zile, ca în prezent;
 • plata cererilor de decont în termene mai scurte decât în prezent (7 zile pentru decontul parțial, 15 zile pentru decontul final, față de 30 de zile în prezent pentru ambele);
 • acordarea de prefinanțare pentru toate proiectele declarate câștigătoare, în valoare de 25% din bugetul total alocat, imediat după semnarea contractelor de finanțare între organizație și MTS;
 • publicarea pe site-ul MTS rapoartelor întocmite de minister anual cu privire la concursurile de proiecte.

Pentru Metodologia pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii, FITT propune ca proiectele de tineret proprii și proiectele studențești propri derulate de MTS/DJST/DSTM să poată fi derulate și în parteneriat/colaborare cu organizații neguvernamentale de/pentru tineret afiliate/certificate internațional și/sau organizații/organisme internaționale, în baza unei scrisori de intenție/invitații din partea MTS/DJST/DSTMB, după caz, și a unei convenții de parteneriat.

 

Amendamentele Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) pentru Metodologia privind
organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de
tineret sunt AICI.

Amendamentele Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) pentru Metodologia pentru
Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte
studențești se regăsesc AICI.

Amendamentele Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) pentru Metodologia pentru
organizarea și desfășurarea de proiecte proprii le puteți consulta AICI.