Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Propunerile FITT pentru Legea internshipului

Propunerile FITT pentru Legea internshipului

ACTUALIZARE (07.02.2018):

Având în vedere că Proiectul de Lege privind internshipul a fost adoptat tacit de Senatul României în data de 19.12.2017, exact în forma propusă de Guvernul României în septembrie 2017, raportul comisiilor de fond nemaiapucând să fie dezbătut în plen, și a fost înregistrat la Camera Deputaților în data de 1 februarie 2018, sub numărul PL-x 6/2018, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a transmis astăzi, 7.02.2018, amendamentele FITT pentru acest act normativ către următoarele comisii ale Camerei Deputaților:

 • Comisia pentru muncă şi protecţie socială
 • Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
 • Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
 • Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
 • Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi

 

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a transmis către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, către Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și către toate grupurile parlamentare din Senatul României (PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, UDMR) o serie de amendamente pentru proiectul Legii privind internshipul (adoptat de Guvernul României în data de 13.09.2017 și înregistrat la Senatul României sub numărul L369/2017). Senatul României este prima cameră a Parlamentului României sesizată în cazul acestei inițiative legislative.

 

Astfel, printre propunerile FITT pentru Legea privind internshipul se numără:

 • creșterea numărului de interni pe care o organizație îi poate primi până la maximum 20% din numărul angajaților (față de 5% din numărul total al angajaților, cât este prevăzut în prezent în proiectul de lege);
 • acordarea posibilității unui intern să încheie mai multe contracte de internship cu aceeași organizație, cu condiția să fie pentru poziții diferite și să nu aibă o durată cumulată mai mare de șase luni;
 • stabilirea unui prag minim de experiență în domeniu pentru îndrumători la un an;
 • stabilirea faptului că un salariat al organizației gazdă poate fi îndrumător doar pentru interni ce sunt încadrați pe un post similar cu al său sau pe posturi ce se află în subordinea sa directă;
 • flexibilizarea programului internilor la 4-6 ore/zi, respectiv 20-30 de ore/săptămână;
 • acordarea posibilității unui intern de a presta ore suplimentare, cu condiția ca acestea să fie remunerate de organizația gazdă cel puțin la tariful standard/oră plătit unui salariat pe un post similar;
 • reglementarea faptului că organizația gazdă trebuie să redacteze un referat de evaluare pentru interni chiar și în condițiile în care contractul de internship încetează din motivel neimputabile organizației;
 • reglementarea faptului că în certificatul de internship trebuie menționate explicit și care sunt abilitățile/competențele pe care internul le-a dobândit în urma programului de internship, precum și poziția pe care s-a desfășurat programul de internship;
 • stabilirea dreptului prin care internul poate primi și prime, în conformitate cu politicile organizației gazdă;
 • stabilirea dreptului internului de a beneficiar de sesiuni de formare oferite de organizația gazdă;
 • reglementarea plății tuturor contribuțiilor sociale, de sănătate și pentru șomaj de către organizațiile gazdă, pentru fiecare intern, pe toată durata programului de internship;
 • reglementarea obligației organizațiilor gazdă de a desfășura în mod transparent programul de internship și selecția internilor;
 • reglementarea acordării unei prime de la stat pentru organizațiile gazdă pentru fiecare intern angajat cu contract de muncă după încheierea programului de internship în valoare de 16% din valoarea salariului anual brut al acestuia, în condițiile în care raporturile de muncă sunt neînrerupte după 12, respectiv 24 de luni.

Amendamentele integrale ale Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) pentru Legea privind internshipul, împreună cu argumentația aferentă, pot fi citite AICI.