Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) solicită prioritizarea tinerilor în procesul de alocare a fondurilor pentru activități culturale

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) solicită prioritizarea tinerilor în procesul de alocare a fondurilor pentru activități culturale

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), structura care administrează Casa Tineretului din Timișoara – singurul Centru de Tineret din România certificat de Consiliul Europei (singurul din Romania și printre cele 11 de pe întregul continent), solicită Ministerului Culturii și Identității Naționale și Parlamentului României să modifice Ordonanța Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în așa fel încât programele, proiectele și acțiunile culturale organizate sau desfășurate de tineri sau pentru tineri sau care implică artiști tineri să fie susținute în mod prioritar de către autoritățile finanțatoare.

Este un lucru cunoscut faptul că, în general, tinerii participă sau se implică într-o proporție destul de mică în acțiuni culturale, iar cei proveniți din mediul rural, orașe mici sau grupuri dezavantajate au și mai puține oportunități de a lua parte la evenimente culturale. Această situație este recunoscută inclusiv oficial, printr-un document adoptat la nivel guvernamental.

Strategia Națională în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020, adoptată de Guvernul României în data de 14 ianuarie 2015 și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 27 ianuarie 2015, citând studii efectuate la nivel internațional, menționează faptul că „participarea tinerilor români la activități culturale nu poate fi considerată ridicată și este mai degrabă ocazională. Un sfert dintre tineri spun că nu citesc literatură niciodată; 8% fac acest lucru zilnic, 20% de 2-3 ori pe săptămână, 24% de 2-3 ori pe lună, în timp ce 20% nu citesc literatură decât de 2-3 ori pe an 61% dintre tineri spun că nu merg deloc la teatru, operă, balet sau concerte de muzică clasică, 49% nu merg la cinematograf, iar 48% nu merg la concerte de muzică modernă. România se află pe ultimul loc între țările europene în privința frecventării concertelor și a cinematografelor, puțin peste 60% dintre tineri făcând acest lucru în ultimul an. România se plasează printre țările cu ponderi scăzute în context european ale tinerilor care vizitează monumente, muzee sau galerii și ale tinerilor care frecventează teatrul, opera sau spectacolele de dans” (date preluate din Eurobarometrul Tineret în mișcare 2011 și 2012).

Astfel, în fața unor asemenea date, considerăm necesar ca Guvernul și Parlamentul României să ia măsuri concrete prin care să stimuleze participarea și implicarea tinerilor în activități culturale, atât din perspectiva de spectatori, cât și din cea de organizatori sau creatori. Chiar aceeași Strategie Națională în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020 menționează, în acest sens:

„Față de aceste date ale realității prezente, Strategia pentru tineret își propune să mobilizeze instituțiile și organizațiile competente – guvernamentale și neguvernamentale într-un efort concertat de extindere, ridicare a calității și creștere a eficienței educației formale și non-formale oferite tinerilor în scopul unei mai bune pregătiri a acestora pentru muncă și viață și al ridicării nivelului lor de cultură. […] De asemenea, se urmărește valorificarea deschiderii tinerilor de a participa la activități culturale, datele indicând un nivel insuficient. În acest sens, se pune accent pe îmbunătățirea relevanței culturii în raport cu sistemul de valori al multor tineri, combaterea constrângerilor economice care ar putea bloca accesul la cultură al tinerilor, precum și îmbunătățirea disponibilității ofertei culturale dedicate tineretului. O provocare aparte o reprezintă creșterea suportului acordat creației culturale aparținând tinerilor înșiși, având în vedere constrângerile economice ce se exercită asupra creatorilor de artă și cultură.”

Totuși, deși Guvernul României recunoaște problemele cu care se confruntă tinerii în privința participării la activități culturale și își propune să le rezolve, în ultimii ani nu a fost adoptată nicio măsură cu impact relevant în această direcție. Strategia Națională în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020 nu are încă niciun plan de acțiune adoptat, deși ne apropiem de finalul anului 2017, iar implementarea ei nu a fost măsurată în niciun fel, astfel că în prezent este doar un document teoretic, fără a fi aplicat în practică în vreun fel.

Așadar, având în vedere această situație, datele oficiale existente și strategia neaplicată, considerând că tinerii trebuie sprijiniți prioritar să se implice în activități culturale pentru a reduce decalajele existente și pentru a contribui la o dezvoltare echilibrată a societății românești, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a formulat în acest sens o serie de propuneri pentru modificarea legislației în vigoare în domeniul finanțării activităților culturale. Astfel, solicităm Guvernului și Parlamentului României să modifice Ordonanța Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în așa fel încât programele, proiectele și acțiunile culturale organizate sau desfășurate de tineri sau pentru tineri sau care implică artiști tineri să fie susținute în mod prioritar de către autoritățile finanțatoare.

Printre modificările propuse de FITT pentru Ordonanța Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în vederea sprijinirii participării și accesului tinerilor la fonduri pentru desfășurarea de activități culturale, amintim:

  • definirea distinctă a programelor/proiectelor/acțiunilor culturale de/pentru tineret;
  • alocarea de fonduri bugetare distincte pentru programe/proiecte/acțiuni culturale de/pentru tineret de către fiecare autoritate finanțatoare, inclusiv de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), și desfășurarea unui apel de selecție de oferte culturale specific pentru acest tip de proiecte la fiecare sesiune de finanțare derulată;
  • introducerea unei cote de reprezentare a tinerilor în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN): cel puțin 2 dintre cei 7 membri numiți din partea organizațiilor neguvernamentale să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.

Toate propunerile FITT pentru modificarea Ordonanței Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale au fost trimise către Ministerul Culturii și Identității Naționale și pot fi citite AICI.