Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Tabere gratuite pentru tineri cu dizabilități

Tabere gratuite pentru tineri cu dizabilități

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), prin direcțiile județene pentru sport și tineret, organizează tabere pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști, pe perioada vacanței de vară 2018.

Cine poate aplica?

Conform articolului 1 din Metodologia privind organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști, aprobată prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 123 din 12 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 26 februarie 2018, „persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, din cauza unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale”. Tabere se acordă pentru persoanele cu grad de hadicat mediu (III), accentuat (II) și grav (I) și pentru asistenții personali sau asistenții personali profesioniști.

Unde și când vor avea loc taberele?

Locațiile în care se vor desfășura taberele vor fi centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea MTS prin direcțiile județene pentru sport și tineret. Cazarea se va face în camere de maxim 4 locuri. La repartizarea beneficiarilor în camere se va ține cont de tipul și gradul de handicap.

Locațiile și perioadele de desfășurare vor fi stabilite după încheierea perioadei de depunere a cererilor.

Cum se poate aplica?

 

Pentru a putea participa într-o astfel de tabără, persoanele eligibilie trebuie să depună un dosar ce va conține:
–          cerere, conform modelului anexat;
–          copie certificat de încadrare a copilului/tânprului într-un grad de handicap (valabil);
–          copie carte de identitate părinte însoțitor (în cazul copiilor);
–          copie certificat de naștere copil/tânăr;
–          adeverință emisă de o unitate de învățământ, care atestă încadrarea într-o formă de învățământ.

Pentru tinerii din județul Timiș, dosarele privind taberele pentru persoanele cu handicap se depun numai la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş (Piața Iancu Huniade nr. 3 – punct de reper căminul Liceului Emanuil Ungureanu sau fostul Electromotor), de luni până joi între orele 08:30-16:00 și vineri între orele 08:30-14:00.

Data limită de depunere a dosarelor: 15.06.2018, ora 14:00.

Cererile pot fi depuse atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine. În cazul studenţilor cererea poate fi depusă personal sau prin reprezentant.

Preșcolarii, elevii și studenții cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de program vor avea prioritate la selecție.

Persoană de contact, pentru tinerii din județul Timiș: Violeta Vîlcu, număr de telefon 0256 490 469, adresă de e-mail [email protected].