Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Până în 21 mai poți aplica pentru Programul de Internship al Guvernului României!

Până în 21 mai poți aplica pentru Programul de Internship al Guvernului României!

Internship.gov.ro este Programul Oficial de Internship organizat de Guvernul României, dedicat studenților și tinerilor absolvenți.

Scurt istoric al Programului Oficial de Internship organizat de Guvernul României

Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care au devenit stagiari în cadrul departamentelor din Palatul Victoria. În 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri – delegați, participând peste 150 de tineri, iar în anul 2015 au fost angrenate și instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor, numărul participanților ridicându-se la 300. În anul 2016 au fost alocate 200 de locuri, la nivelul Guvernului României, ministerelor și al altor 21 de instituții publice din subordine, ajungându-se la un total de 43 de instituții. Pentru ediția 2017, au fost alocate 100 de locuri de stagiar, în cele 40 de instituții implicate în desfășurarea programului. Astfel, după primele cinci ediții, 782 de tineri fac parte din rețeaua de alumni a Programului.

Misiunea & obiectivele Programului Oficial de Internship organizat de Guvernul României

Programul de Internship are drept misiune implicarea tinerilor performanți în administrația publică. Are, de asemenea, rolul de a pregăti concomitent și personalul din instituțiile publice pentru a integra aportul de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și pentru a asigura transferul între generații. O parte dintre absolvenți au ales în continuare cariere în sectorul public, în timp ce pentru alții, experiența a fost edificatoare pentru alegerea unei cariere în alte domenii, motiv pentru care considerăm că scopul Programului a fost atins încă de la începutul primei ediții.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului sunt:

  • oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul Guvernului României;
  • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare de către tineri, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
  • cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea lor în a profesa în România;
  • deschiderea administrației publice către tineri cu potențial și idei inovatoare.

Ediția 2018 a Programului Oficial de Internship organizat de Guvernul României (a VI-a)

În 2018, sunt disponibile 200 de posturi de stagiar, în 56 de instituții, ministere si autorități din subordine, pentru care studenții și tinerii absolvenți cu vârsta între 18 și 25 de ani vor putea aplica.

Programul se va derula în această vară în perioada 16 iulie – 14 septembrie și va oferi tinerilor posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru al administraţiei publice centrale.
Dincolo de activitatea zilnică, stagiarii vor participa la discuții și întâlniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști în diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.
Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare.

Stagiarii vor avea un program de lucru similar angajaților instituției în care vor fi repartizați, cu obligaţia de a se implica în activităţile comune ale Programului de Internship şi în activităţile specifice instituţiei-gazdă. Programul zilnic al stagiarului va fi de 6 ore/zi, respectarea acestuia fiind o condiție pentru a putea beneficia de bursa acordată.

Cazarea nu este asigurată de Guvernul României pentru stagiari, însă, la solicitarea acestora, echipa de organizare a Programului de Internship le poate intermedia cazarea la căminele de studenţi ai unei universităţi din Bucureşti. Costurile de cazare, precum și lista locurilor disponibile vor fi comunicate solicitanților.

Pe perioada programului de internship, stagiarii au dreptul la 5 zile libere pentru a le folosi pentru scopuri personale.

O absenţă pe o perioadă mai mare de 5 zile reprezintă neîndeplinirea condiţiilor pentru absolvirea stagiului şi atrage după sine excluderea persoanei absente din program şi la pierderea dreptului de a dobândi certificatul de absolvire.

În concluzie, deşi candidatului nu îi este restricţionat dreptul la înscriere, absența de la activitățile din cadrul instituției-gazdă pe o perioada mai mare de 5 zile va avea drept consecință imposibilitatea eliberării documentelor doveditoare în ceea ce privește efectuarea stagiului.

Înscrierile se fac online, până la data de 21 mai 2018, iar formularul de înscriere este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/register.

Nu se percepe taxă de înscriere.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship este structurat astfel:

  •       19 aprilie – 21 mai: depunerea candidaturilor online;
  •       21 mai  – 3 iunie: evaluarea candidaturilor;
  •       4 iunie -22 iunie: interviuri online;
  •       29 iunie: anunţarea rezultatelor;
  •       16 iulie: deschiderea Programului de Internship;
  •       14 septembrie: închiderea Programului de Internship.

Criterii generale de eligibilitate

Pentru a fi validați în vederea participării la Programul [email protected], tinerii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile generale de eligibilitate, neîndeplinirea acestor criterii duce la eliminarea automată din procesul de evaluare:

(1) să dețină cetățenia română;

(2) să aibă vârsta între 18 și 25 de ani la momentul debutului programului. Această limitare a fost stabilită luând în considerare pragul superior de vârstă stabilit de Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) și Uniunea Europeană pentru ecartul demografic de tineret/tineri adulți.

(3) să fie studenți sau tineri absolvenți ai unei universități din România sau din afara granițelor;

(4) să nu fie activi pe piața muncii în perioada desfășurării Programului de Internship, experiența anterioară în activități de implicare civilă ori programe de voluntariat reprezentă un avantaj în etapa evaluării candidaturilor;

(5) să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană etc.);

(6) să aibă cunoștințe în domeniul IT;

(7) să nu fie absolvenți ai Programului Internship.gov.ro.

 

Sunt eligibile candidaturile tinerilor care au fost respinși în etapele de selecție ale edițiilor Internship.gov.ro din trecut. Criteriile generale sunt completate de condiționalitățile stabilite de către ministere, instituțiile și departamente gazdă în funcție de specificul activității fiecărei structuri care urmează să primească interni. Acestea vin în completarea criteriilor generale de eligibilitate.

Aplicantul poate opta pentru trei locuri la care se poate înscrie, în ordinea preferințelor sale. Aplicantul poate opta pentru oricare din locurile puse la dispoziție de instuțiile gazdă, atâta timp cât îndeplinește cerințele postului.

Alegerea locurilor în funcţie de domeniul de studii este obligatorie.

Procesul de selecție a candidaților

Procedura de selecție pentru cea de-a VI-a ediție a Programului constă, la fel ca și în edițiile anterioare, în două etape.

În prima etapă, procesul de selecție a stagiarilor este centrat în jurul compatibilității pregătirii academice a candidaților cu cerințele instituțiilor-gazdă, cerințe academice ce au fost publicate în rubrica corespunzătoare fiecărei instituții-gazdă pe platforma http://Internship.gov.ro/. De asemenea, în procesul de selecție a candidaților vor fi avute în vedere competențele lingvistice (cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională) și competențele IT. Evaluarea stagiarilor va ține cont și de experiența profesională (stagii de practică desfășurate anterior, voluntariat etc), precum și de coerența, originalitatea și argumentarea motivării. Inițiativele propuse vor fi evaluate prin prisma corelării cu domeniul de studiu al stagiarilor, relevanței pentru îmbunătățirea activității sistemului public, precum și a acurateței prezentării.

Validarea candidaturilor se va desfășura conform criteriilor de eligibilitate descrise mai sus, iar notarea lor se va realiza conform baremului conceput de echipa de organizare a Programului. Baremul va putea fi vizualizat de aplicant după finalizarea înscrierii.

Cea de-a doua etapă a  procesului de selecție este proba interviului, candidații ajungând în proba finală în urma punctajului obținut la prima etapă de evaluare. Astfel, pentru fiecare loc disponibil în cadrul Programului, vor fi notificați și invitați la interviu primii 3 candidați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Interviurile se desfășoară prin Skype și sunt susținute de către un membru din echipa de organizare a Programului de Internship și un membru al instituției-gazdă.

 

Pentru mai multe detalii, vă invită să accesați site-ul Internship.gov.ro