Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Strategia Județeană de Tineret 2017-2021

Strategia Județeană de Tineret 2017-2021

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș a demarat un amplu proces de implicare a tuturor actorilor relevanți în domeniul politicilor de Tineret, lansând către fiecare dintre primăriile orașelor și comunelor județului Timiș, consiliul județean Timiș, consiliul local Timișoara, fiecărei universități din Timișoara, tuturor consulatelor onorifice prezente în Timișoara, fiecărei agenții, direcții și insituții județene, precum și organizațiilor nonguvernamentale, organizațiilor nonguvernamentale de tineret și studențești, următoarea

 

INVITAȚIE

 

pentru a lua parte la procesul de consultare județeană, în vederea formulării și fundamentării documentului de politică publică privind Strategia Județeană de Tineret 2017-2021, elaborată în cadrul proiectului ”Împreună pentru Tineri”, coordonat de F.I.T.T. și finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acțiune Cheie 3- Dialog Structurat.

În data de 23 martie 2017, în cadrul Galei Premiilor Participării Publice, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDFP), pentru sărbătorirea a 30 de ani de activitate Erasmus+, a ales să acorde ”Premiul Special pentru Tineret” proiectului de elaborare a Strategiei Județene de Tineret Timiș, ce are ca scop susținerea dialogului structurat între tineri, organizații neguvernamentale și autorități publice.

În derularea acestui proiect, FITT a susținut ateliere, conferințe, dezbateri și a dus la îndeplinire procesul de consultare a peste 1000 de tineri, prin realizarea chestionarelor sub atenta îndrumare a specialiștilor sociologi (care au și analizat și extras deja datele cele mai relevante).

Așadar, acum ne aflăm în ultima etapă dinaintea realizării documentului de politică publică, și anume: seria întâlnirilor de identificare, formulare și fundamentare a măsurilor necesare pentru a fi implementate în următorii ani, în sectorul de tineret.

Este dezirabil ca Strategia Județeană de Tineret să fie un produs de grup, la care dumneavoastră – reprezentanți ai decidenților cu responsabilități incidente segmentului de tineret și reprezentați ai sectorului neguvernamental – este imperios necesar să vă aduceți aportul prin expertiza care vă definește, astfel încât, plecând de la datele extrase deja de sociologi, să formulăm împreună o versiune cât mai omogenă a strategiei.

Având în vedere toate cele prezentate mai sus, vă așteptăm (în persoană sau prin reprezentant) la:

  • Casa Tineretului din Timișoara, str. Arieș nr. 19 (în zilele de 3, 4, 5, 6 aprilie 2017, orele 9:00-18:00),
  • INCUBOXX, Str. Circumvalațiunii, nr. 2-4 (în zilele de 7, 8, 9 aprilie 2017, orele 9:00-18:00).

Pentru confirmarea participării, vă rugăm să completați următorul formular https://goo.gl/forms/aZlOCJKmCJEjJEaC3 (acesta poate fi găsit și pe pagina web a FITT: http://v1.fitt.ro/ sau pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/fitt.timisoara/ ) sau să ne scrieți la adresa de e-mail: [email protected] (tel.:0770 516 486).

 

În speranța că vom lucra împreună într-un număr cât mai mare, vă mulțumim anticipat pentru participare și vă asigurăm totodată că aportul dumneavoastră va fi cunoscut și recunoscut public, la nivel județean și național, prin toate comunicatele noastre (indiferent de canalele pe care le vom utiliza).

 

Cu deosebită considerație,

Mihai Adrian VILCEA,

Președinte FITT

 

________________________________________________________

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), de utilitate publică, după mai mult de 25 de ani de activitate și 35 de organizații cu peste 2000 de membri, este, în prezent, cea mai importantă structură neguvernamentală de tineret din regiunea de Vest a țării.

Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.