Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Membri

Componența Adunării Generale a FITT

 

ORGANIZAȚIE PERSOANĂ DE CONTACT E-MAIL
ACT ”Traian Grozăvescu” Lugoj
AIESEC Timişoara Marius Tripa aiesec.timisoara@gmail.com
ARDOR Banat Alina Ignea alina.ignea@fitt.ro
Asociaţia ”Milenium” Lugoj
Asociaţia AT4T Mariana Boșneac alemaruk@gmail.com
Asociația Iubesc Timișoara Andrei Stanuș stanusandrei@gmail.com
Asociația Natura din România Marian Duculescu natura.romania@gmail.com
Asociația Noi Re-Creăm Simona Herczeg simonaandra.herczeg@gmail.com
Asociaţia Tineri Activi în Comunitatea Timișeană Robert Kristof robert.kristof@yahoo.com
Asociația Tineri Implicați în Dezvoltare Cătălin Iapă tineriimplicati@gmail.com
ASPST Denissa Corbu corbu.denissa@gmail.com
BEST Timisoara Valentin Marginean ccorina.ungur@gmail.com; timisoara@best.eu.org
Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului Tudor Andrei Vîlceanu programe.csdt@outlook.com
ELSA Timisoara Ciprian Gazer president@timisoara.elsa.ro
Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor Robert Ciocotoiu office@irdt.ro
Liga Studentilor Facultatii de Management in Productie si Transporturi MOȚI DANIEL daniel.moti@yahoo.com
Liga Studentilor Facultatii de Mecanica – LSFMT Petrisor Țucă petrisor.tuca@lsfmt.ro
Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara – LSCT Florin Matusoiu florin.matusoiu@lsct.ro
Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare Timişoara Alexandru Chiru alexandru.chiru@ligaac.ro
Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Dana Stoica dana.stoica@lsfetc.ro
Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara Cristian Vereș cristian.veres@lsfee.ro
Liga Studenților Farmacişti din Timişoara – LSFT Ioana Silvia Cărășel silviacarasel@gmail.com
Media EDU Andrei Craciun contact@media-edu.ro
Medical Engineering Association – MEA Vlad Vinatu office@mea-edu.ro
Organizatia pentru Educatia Noua – OpEN Mihai Vilcea office@educatianoua.ro
Organizatia Tinerilor Basarabeni din Zona de Vest – OTB Eugen Bourceanu bourceanu.eugen@yahoo.com
Organizația Studenților Basarabeni – OSB Cristina Lașcu cristina3lascu@gmail.com
Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara – OSUT Bogdan Crișan office@osut.ro
Clubul de Scrabble FITT TEAM – TIM Laurian Ieremeiov laurianieremeiov@yahoo.com
Organizația Studenților Doctoranzi din Universitatea Politehnica Timișoara Cătălin Iapă

 

Conform Breviarului Normativ al Fundației Județene pentru Tineret Timiș, Capitolul III “Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor”, Secțiunea 1, Art. 21. :

(1) ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților.

(2) Competența ADUNĂRII GENERALE cuprinde:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv și a statutului;
g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuție este prevăzută expres în statut.

(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) si c).

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.