Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Consiliul de conducere

Componența Consiliului de Conducere al FITT 2017-2018

 

Nume Funcție E-mail
VILCEA Mihai Adrian Președinte mihai.vilcea@fitt.ro
CRIȘAN Bogdan Vicepreședinte bogdan.crisan@fitt.ro
RUSCIAC Paul Secretar  paul.rusciac@fitt.ro
VÎLCEANU Andrei Tudor Consilier tudor.andrei@fitt.ro
CIOCOTOIU Robert Consilier robert.ciocotoiu@fitt.ro
CHIRU Alexandru-Marian Consilier alexandru.chiru@fitt.ro
CĂPRIORU Mihai-Andrei Consilier andrei.caprioru@fitt.ro
VILCEA Florin-Stelian Consilier florin.vilcea@fitt.ro
GURBAN Alexandru-Florin Consilier alexandru.gurban@fitt.ro
BANDRABUR Cristian Dănuț Consilier cristian.bandrabur@fitt.ro
ȚUCĂ Petrișor-Laurențiu Consilier petrisor.tuca@fitt.ro
VÎLCEANU Răzvan Consilier razvan.vilceanu@fitt.ro
STĂNUȘ Andrei Consilier andrei.stanus@fitt.ro

 Consiliul de Conducere este ales pentru un mandat de doi ani cu posibilitate de prelungire și are urmatoarele atribuții principale:

→ asigură conducerea Fundației între întrunirile Adunării Generale;
→ urmărește și pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
→ propune Adunării Generale, spre aprobare, planul strategic privind programele și activitățile fundației;
→ asigură buna administrare și integritatea patrimoniului fundației;
→ organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar-patrimoniale ale fundației;
→ prezintă Adunarii Generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate și bilanțul contabil al fundației;
→ asigură logistic susținerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în cadrul patrimoniului fundației;
→ decide asupra organigramei și statului de funcțiuni ale personalului salarizat al fundației;
→ decide asupra constituirii consiliului de administrație și adoptă, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de funcționare al fundației;
→ aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundației;
→ decide cu privire la stabilirea de raporturi ale fundatiei cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;
→ are drept de control, conform legii și regulamentului intern de organizare și funcționare, în toate compartimentele de activitate ale fundației;
→ exercită alte atribuții care îi sunt delegate de către Adunarea Generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.