Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

STRATEGIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA (2014-2020)

STRATEGIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA (2014-2020)

STRATEGIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA (2014-2020)

Elaborată în cadrul proiectului Dă glas generaţiei tale!

Coordonator: INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMIŞOARA

Parteneri:

  • PRIMĂRIA TIMIŞOARA
  • FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET TIMIŞ
  • DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET
  • GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ALTFEL

Nevoia de la care a plecat proiectul “Dă glas generaţiei tale” a fost aceea că la nivelul municipiului Timişoara nu exista o politică de tineret coerentă şi conformă cu nevoile tinerilor. Acest fapt afectează calitatea vieţii tinerilor şi eficienţa activităţilor tuturor actorilor implicaţi în lucrul cu aceştia. Activităţile realizate de către decidenți sau organizaţii nonguvernamentale nu sunt ancorate tot timpul în realitatea tinerilor, nevoile acestora fiind sprijinite aleator până în prezent. Astfel o echipă de tineri activiști din Timișoara, s-a decis că este momentul ca vocea tinerilor să fie ascultată la nivelul politicilor locale și s-au decis să implice toți actorii importanți din domeniul tineretului în realizarea strategiei locale pentru tineret a Timișoarei pe perioada 2014 – 2020. Institutul Intercultural Timișoara a fost organizația care a inițiat procesul de crearea a proiectului ”Dă glas generației tale!” împreună cu Grupul de Inițiativă ALTFEL. În cadrul parteneriatului au făcut parte și Primăria Municipiului Timișoara, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș.

Crearea unui dialog constant între grupuri de tineri, autorități publice locale și instituțiile publice implicate în munca cu tinerii a fost principalul obiectiv.Ca și rezultat direct, s-a realizat într-un mod participativ, transparent, inclusiv și democratic Strategiei de tineret pentru municipiul Timișoara pentru perioada 2014 – 2020. Pentru realizarea acestei strategi au fost folosite metode atât calitative cât și cantitative. A fost realizată o cercetare sociologică pentru fundamentarea Strategiei de Tineret a Municipiului Timişora relizată în perioada noiembrie-decembrie 2013,  care s-a bazat pe un întreg proces democratic și transparent. Pentru realizarea ei au fost implicați direct în jur de 940 de tineri cu vârsta de până în 35 de ani din Timişoara. În urma implementării chestionarelor, după o primă analiză a rezultatelor, s-a organizat o întâlnire între experți pe problematică de tineret, tineri, reprezentanți de la instituțiile publice, care au analizat rezultatele chestionarelor și au stabilit cele șase domenii principale ale strategiei: Sănătate – muncă; Educația formală; Educația non-formală și sport; Dezvoltare durabilă și mediu; Dezvoltare personală și  asistență socială; Cultură.

Pe fiecare domeniu s-au organizat întâlniri de fundamentare, conduse de tineri activiști pe acele domenii. În cadrul întâlnirilor de fundamentare au participat reprezentanți de la organizații neguvernamentale de și pentru tineret, instituții publice implicate în acel domeniu și tinerii interesați de domeniu. Apoi o echipă restrânsă de experți (formată din ONG, instituții publice, grupuri de inițiativă) s-au consultat și au creionat structura strategiei. După această consultare, s-a organizat o conferinţă intre tineri și autoritățile publice locale de la nivel de Timisoara în cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Timișoara, în care s-a consultat toată strategia. Ultima consultare a avut loc sub forma unui seminar de două zile,  care a adus la masa discuțiilor ONGturi din Timișoara, instituții publice, grupuri de inițiativă, autorități locale. Forma finală a fost revizuită în cadrul unei conferințe naționale la care au participant tinerii din toată țara, autorități publice locale și reprezentanți ai Ministerul Tineretului și Sportului – astfel strategia locală a fost ancorată și la nivel național. Ca un rezultat final al proiectului, Municipiul Timișoara are o strategie de tineret pentru perioada 2015 – 2020, document public – asumat de către Consiliul Local Timișoara și care a fost realizat prin implicarea directă a cel puțin 940 de tineri, 50 de actori relevanți care lucrează cu tinerii și cele mai importante instituții locale implicate în munca cu tinerii – Primăria Timișoara, DJST Timiș, FITT.

Descarcă AICI